Kurs instruktorów strzelectwa

Zapraszamy na kurs instruktorów strzelectwa, który rozpoczynamy 27 lutego 2015 r. w Warszawie.

Po zakończonym kursie oraz zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymuje się : książeczkę instruktora strzelectwa, wkładkę bojową, certyfikat z przeszkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, certyfikat o ukończeniu kursu, uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego

Szczegółowe informacje : info@akademiainstruktorow.pl